SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Staffanstorp – nyemission pågår

Fastighetsförvärv SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Fastighetsbestånden […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 696, varav 2 500 aktier utgör […]

Förvaltarrapport: Fortsatt god avkastning och lokalkonvertering ger ny bostadsyta

SBF Bostad fortsätter att leverera i linje med totalavkastningsmålet. När bolagets förvaltare sammanfattar det senaste kvartalet lyfts även ett fortsatt gynnsamt ränteläge fram och ett framgångsrikt arbete med att omvandla lokaler till bostäder. Intresset för välunderhållna bostadsfastigheter på de tillväxtorter där SBF Bostad är aktiv är fortsatt högt. Marknadsvärdet på SBF:s fastigheter har under det […]

Han är mäktigast i Fastighetssverige

För 15:e året i rad har Fastighetsvärlden låtit den svenska fastighets- och byggbranschen lista vilka personer som är mäktigast i branschen. Årets topplacering innehas även detta år av Erik Selin. Erik Selins fastighetsbolag Balder har under året fortsatt sin tillväxt och har nu passerat ett fastighetsvärde på 150 miljarder kronor. Genom ett antal samarbetsbolag är […]

Nyemissionen igång – så investerar du i hyresbostäder

SBF Bostads nyemission har startat. Både nya och tidigare ägare ges nu chansen att investera i en marknad där prognosen visar på ett växande behov av hyresbostäder. SBF Bostad AB har sedan 2016 bedrivit framgångsrik förvaltning av hyresbostäder och har idag en portfölj av bostäder till ett värde av närmare 1,7 miljarder kronor. Nu fortsätter […]

Willhem miljardköper i Malmö – förvärvar över 400 lägenheter

Första AP-fondens fastighetsbolag Willhem förvärvar 13 centralt belägna hyresfastigheter i Malmö. Totalt omfattar köpet 405 lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 38 000 kvadratmeter, där merparten är hyreslägenheter. En av fastigheterna är ett nybyggnadsprojekt med beräknat färdigställande under tredje kvartalet 2021. Enligt Fastighetsvärlden är säljaren det privata fastighetsbolaget Haga Gruppen. Köpeskillingen bedöms enligt tidningens […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 10 november 2020. Prospektet, samt registreringsdokumentstillägg, finns […]

SBB köper bostadsbolag – växer med över 7 000 lägenheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar Sveafastigheter Bostad för 2,8 miljarder. Merparten av fastighetsportföljen ligger i Stockholmsområdet och omfattar även pågående utvecklingsprojekt. Köpet finansieras genom en riktad nyemission och genom att SBB realiserar ”vissa finansiella tillgångar”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Sveafastigheter blir nu ett helägt dotterbolag och vd Viktor Mandel kommer efter förvärvet att ingå i […]