Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

SV

När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningsblankett
Uppsägningsblanketten skickas till förvaltningskontoret, klicka här för din ort.
Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagens bestämmelser.
Vid dödsfall äger dödsboet rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid, om uppsägningen sker senast en månad efter dödsfallet.

El-abonnemang
När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt el-abonnemang, vanligtvis minst 3 vardagar före utflyttning.
Har du olika leverantörer för nät- och el-abonnemang ska båda sägas upp.
Tänk på att meddela dem din nya adress för slutfaktura.
Du som hyresgäst ansvarar för elen fram till dess att din uppsägningstid har gått ut.
Inkommer det fakturor som härrör till att du har sagt upp ditt el-abonnemang till fel datum, kommer du att vidarefaktureras den fakturan.

Adressändring/ flyttanmälan
För att din post ska komma till din nya adress är det bra om du gör en flyttanmälan i god tid.
Gå in på www.adressandring.se och gör din flyttanmälan där.

Förbesiktning
När vi mottagit och bekräftat din uppsägning kommer du att bli kontaktad av uthyraren för inbokning av förbesiktning.

Visning
Det är viktigt att du medverkar så att vi kan visa din lägenhet för dem som vill flytta in efter dig.

Städbesiktning
Vid avflyttning kontrolleras städningen i lägenheten. Samtliga nycklar återlämnas till hyresvärden. Du kommer att bli kontaktad av uthyraren för inbokning av städbesiktning.

Källare och vindsförråd
Vid städbesiktning i samband med utflyttning kontrolleras även tillhörande förråd.

Hur noga måste jag städa?
Du får en broschyr i samband med att en bekräftelse på din uppsägning skickas till dig. Där kan du läsa mer om flyttstädning.

Får jag lämna förslag på ny hyresgäst när jag har sagt upp min lägenhet?
Det får du givetvis göra. Be dem att registrera sig på Mina Sidor och ta kontakt med uthyraren på orten. Vi kan inte garantera att personen i fråga får hyra lägenheten.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.