Hållbarhet

Det finns ett stort utbud av fastigheter med potential att förbättras ur både ett miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. Därför förvärvar SBF främst befintliga svenska hyresfastigheter för att sedan ansvarsfullt förvalta och förädla dessa. Att renovera och förbättra fastigheter är generellt mindre belastande för miljön än att riva och bygga nytt.

En stor del av fastighetsbranschens miljöpåverkan går att härleda till själva byggprocessen. Även förbättringar och renoveringar har en miljöbelastande effekt, men åtgärder valda med omsorg bidrar i regel till ett positivt värde över tid. Det kan till exempel handa om byte av värmesystem till ett fossilfritt alternativ eller åtgärder för minskad vattenförbrukning. Investeringar som ofta också leder till lägre driftkostnader och möjliggör att skäliga hyresnivåer bibehålls.

Läs mer om SBFs hållbarhetsarbete på www.sbffonder.se/hallbarhet

Letar du nytt boende?

Sök

Använd sökformuläret nedan för att söka på webbplatsen