Sol
Hus-vänster-sida

Om oss

Moln
Hus

SBFs serviceteam förvaltar fastigheter från Ystad i söder till Luleå i norr. Med kunskap och initiativkraft har vi sedan 2003 tillsammans med våra samarbetspartners genom aktiv förvaltning, lokala kontor och kännedom om orten skapat ett engagerat serviceteam. För att ha nära kontakt med våra hyresgäster har vi sedan 2018 en egen kundtjänst som dagligen och i tät dialog med alla i serviceteamet handhar serviceanmälningar, önskemål om standardförbättringar och frågor som rör våra hyresgästers hem. Våra uthyrare och förvaltare arbetar tillsammans med våra skötselentreprenörer för att ge våra hyresgäster ett tryggt, hållbart och trivsamt boende.

Moderbolaget SBF Fonder AB, organisationsnummer 556644-0870, har säte i Stockholm.
Se sbffonder.se