Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

SV

Kundtjänst

Du har väl registrerat dig som hyresgäst på Mina Sidor?
På Mina Sidor hämtar du information som rör fastigheten du bor i och gör din serviceanmälan.

Serviceanmälan
Du kan göra din serviceanmälan via Mina Sidor.
Eller ringa på 0771-188 220, måndagar – fredagar mellan kl 08:00–12:00.

Vill du hellre skicka ett mejl kontaktar du oss på kundtjanst@sbfboservice.se.

Trygghetsjour/Riksbyggen
Dygnet runt på 0771-12 11 11.

Vad ska jag göra om jag får skadedjur/ohyra i min lägenhet?
Kontakta omgående Anticimex på nummer 0752-451 000 och uppge vårt försäkringsbolag Gjensidige.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en störning?
Störningsanmälan görs till vår trygghetsjour dygnet runt på 0771-12 11 11.

Vart vänder jag mig om något är sönder eller ej fungerar i lägenheten?
Gör en serviceanmälan via Mina Sidor, telefon eller mejl.

Du som hyresgäst ansvarar för:

  • Underhåll av egna installationer såsom persienner, disk- och tvättmaskin.
  • Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de fall proppskåpet är placerat i lägenheten.
  • Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, spaltventiler, renssilar i golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i kylskåp eller liknande.
  • Skötsel av uteplats i anslutning till bostaden.
  • Borttappade nycklar (Vid borttappade lägenhetsnycklar, kontaktar du genast kundtjänst. Därefter byts låset ut. Låsbytet debiteras dig som hyresgäst.).
  • Snöröjning och halkbekämpning på din förhyrda parkeringsplats.