Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

SV

Om Oss

SBFs serviceteam förvaltar fastigheter från Ystad i söder till Luleå i norr. Med kunskap och initiativkraft har vi tillsammans med våra samarbetspartners sedan 2003, genom aktiv förvaltning, lokala kontor och kännedom om orten skapat ett engagerat serviceteam. Där uthyrare, förvaltare och hyresadministratörer, tillsammans med servicetekniker ute på orterna dagligen arbetar för att ge våra hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende.


I maj 2018 tog vi ytterligare ett steg i vår aktiva förvaltning när vi öppnade vår egen kundtjänst. En kundtjänst som med daglig dialog och med närhet till alla i serviceteamet handhar serviceanmälningar, önskemål om standardförbättringar och frågor som rör våra hyresgästers boende.

Ett engagerat serviceteam med gemensamt fokus på miljö, energiförbrukning och hållbarhet och med omtanke om SBFs hyresgäster.

Moderbolaget SBF Management AB, organisationsnummer 556644-0870, har säte i Stockholm.