När du flyttar in/ut

När du flyttar in

Mina Sidor

När du har varit sökande hos oss på SBF har du sedan tidigare registrerat ett konto på Mina Sidor.
Nu när du är hyresgäst är det viktigt att du registrerar om dig som hyresgäst på Mina Sidor.
Vid registrering använder du enkelt ditt objektnummer som är markerat högst upp på ditt kontrakt.
På Mina Sidor hämtar du information som rör fastigheten du bor i och gör din serviceanmälan.

Adressändring

Det är bra om du adressändrar i god tid innan inflyttning. Gå in på www.adressandring.se/private och gör din adressändring där.

Kvittera ut nycklar

Du får tillträde till din lägenhet första helgfria vardagen i månaden efter klockan 12.00.
Du ska vid tillfället kunna visa upp legitimation, betald hyra samt ditt hyreskontrakt.

Betalning av hyra

Betalning av hyra sker månadsvis i förskott. Som hyresgäst är du skyldig att betala hyra oavsett om du fått någon hyresfaktura eller inte. Vi skickar kvartalsvis ut hyresfakturor via mejl. Du kan betala in hyran på olika sätt och dessa alternativ finns listade under Hyresgäst hos SBF.
Har du frågor om din hyra kan du kontakta kundtjänst. kundtjanst@sbfboservice.se

Elabonnemang

Normalt sett behöver du teckna ett elabonnemang för din hushållsel i lägenheten.
Läs på ditt kontrakt vad som gäller för just din lägenhet.

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Ett elnät ägs av ett elnätsföretag. Detta kan du inte välja själv, det styrs av vart du bor.
Elen du använder handlar du av ett elhandelsföretag som du själv kan välja. Gör du inget aktivt val gällande elhandel finns det risk att du blir tilldelad ett dyrare avtal. Det är även i ett elhandelsavtal du har möjlighet att välja fast eller rörligt pris.

Hemförsäkring

Du som hyresgäst förbinder dig att teckna och vidmakthålla en hemförsäkring. För att teckna hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag.

Kabel-TV & Bredband

Majoriteten av våra lägenheter har tillgång till kabel-TV via det vanliga TV-uttaget. Kontakta din leverantör för att ta reda på vad som ingår i ditt basutbud. Har du frågor som rör kabel-TV och bredband kontaktar du kundtjänst.

När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningsblankett
Uppsägningsblanketten skickas till förvaltningskontoret, klicka här för din ort.
Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagens bestämmelser.
Vid dödsfall äger dödsboet rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid, om uppsägningen sker senast en månad efter dödsfallet.

Elabonnemang

När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt elabonnemang, vanligtvis minst tre vardagar före utflyttning.
Har du olika leverantörer för nät- och elabonnemang ska båda sägas upp.
Tänk på att meddela dem din nya adress för slutfaktura.
Du som hyresgäst ansvarar för elen fram till dess att din uppsägningstid har gått ut.
Inkommer det fakturor som härrör till att du har sagt upp ditt elabonnemang till fel datum, kommer du att vidarefaktureras den fakturan.

Adressändring/ flyttanmälan

För att din post ska komma till din nya adress är det bra om du gör en flyttanmälan i god tid.
Gå in på www.adressandring.se och gör din flyttanmälan där.

Förbesiktning

När vi mottagit och bekräftat din uppsägning kommer du att bli kontaktad av uthyraren för inbokning av förbesiktning.

Visning

Det är viktigt att du medverkar så att vi kan visa din lägenhet för dem som vill flytta in efter dig.

Städbesiktning

Vid avflyttning kontrolleras städningen i lägenheten. Samtliga nycklar återlämnas till hyresvärden. Du kommer att bli kontaktad av uthyraren för inbokning av städbesiktning.

Källare och vindsförråd

Vid städbesiktning i samband med utflyttning kontrolleras även tillhörande förråd.

Hur noga måste jag städa?

Du får en broschyr i samband med att en bekräftelse på din uppsägning skickas till dig. Där kan du läsa mer om flyttstädning.

Får jag lämna förslag på ny hyresgäst när jag har sagt upp min lägenhet?

Det får du givetvis göra. Be dem att registrera sig på Mina Sidor och ta kontakt med uthyraren på orten. Vi kan inte garantera att personen i fråga får hyra lägenheten.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.